Политика за поверителност

Забраняване на бисквитки:
Важно е да имате предвид:

  • [1] Платформата ни не може да функционира коректно без тези бисквитки. Поради това, те не могат да бъдат изключени чрез настройките на самата платформа. Можете да ги изключите чрез настройките на Вашия браузър. Но в този случай няма да имате техническа възможност да използвате пълноценно платформата ни и услугите ни.
  • Тези Ваши преференции също бъдат съхранени в бисквитки.
  • Ако оттук изключите даден вид бисквитки, това ще ограничи бъдещото им създаване, но няма да премахне текущите вече създадени. Можете да ги премахнете чрез настройките на Вашия браузър, с помощта на инструкциите по-долу.